در هرمان چه زبان‌هایی ترجمه می‌شوند ؟

در هرمان چه زبان‌هایی ترجمه می‌شوند ؟

دارالترجمه در حالت کلی به بررسی زبان‌شناسی در حوزهٔ زبان مقصد در حوزه‌هایی که کشور برای تعامل با کشورهای دیگر به مترجم نیاز دارد فعالیت می‌کند. مترجم هم‌زمان اجلاس‌ها و سخنرانی‌ها هم توسط این دارالترجمه‌ها تأمین می‌شود.

فعالیت‌های دارالترجمه رسمی در حال حاضر به دلیل مهاجرت به کشورهای خارجی و اسناد مربوط به مهاجرت و معادل‌سازی بیشتر از قبل شده است.

 در دارالترجمه هرمان خدمات ترجمه اسناد و مدارک به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، ترکی و ایتالیایی ارائه می‌گردند.

دفتر ترجمه هرمان مرجع رسمی و بزرگترین و پرسرعت ترین دارالترجمه ایران

مشاوره