فایل ارسالی برای ترجمه باید دارای چه استانداردهایی باشد؟

فایل ارسالی برای ترجمه باید دارای چه استانداردهایی باشد؟

ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور، و یا مشغول شدن در شرکت‌های خارجی نیازمند ارائه ترجمه مدارک تحصیلی است. اما پیش از ترجمه، هر مدرک تحصیلی با توجه به رشته و صادر کننده آن باید تأیید شود تا توسط مترجم رسمی قابل ترجمه باشد.

مدارک ارائه شده به دارالترجمه رسمی باید تمامی شرایطی که برای ترجمه رسمی توسط قوه قضاییه تصویب شده را داشته باشد؛ مهمترین این شرایط اثبالت اصالت مدرک است. اسناد و مدارکی که توسط سازمان یا شرکت بر روی سربرگ صادرشده و مهر و امضای بالاترین مقام صادرکننده را داشته باشد قابل ترجمه رسمی هستند. همچنین یکی دیگر از مهمترین نکات در ترجمه رسمی ارائه اصل سند مورد ترجمه است. داشتن شرایط زیر امکان ترجمه رسمی اسناد و مدارک را سلب می‌کند:

- مدارکی که دارای قلم خوردگی، پارگی، دستکاری یا ناخوانایی باشند.

- مدارکی که بی‌ارزش بودن برای ترجمه در آنها قید شده باشد.

- مدارکی که تاریخ انقضای آنها گذشته باشد.

- مدارکی که همراه با مدارک پشتیبان مورد نیاز نباشند.

- مدارکی که مهر و امضای سازمان صادرکننده را نداشته باشد.

 

 

 

مشاوره