نرخ نامه

مدرک
قیمت ترجمه به تومان
نسخه اضافه
ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)
18,000 هر درس
هر درس 800
ریزنمرات دانشگاه (هرترم)
20,000 هر درس
هر درس 800
کارت شناسایی
30000
کارت معافیت
30000
کارت ملی
30000
شناسنامه
35000
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)
5000
ابلاغیه، اخطار قضایی
40,000 هر سطر متن
هر سطر متن 3000
برگه مرخصی
40000
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)
36,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1500
جواز اشتغال به کار
36,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1500
حکم بازنشستگی
36,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات 1500
دفترچه بیمه
42000
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش‌دانشگاهی
42000
ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)
36,000 هر درس
هر درس 800
سند تلفن همراه
40000
فیش مستمری
36,000 هر آیتم
هر آیتم 500
کارت بازرگانی هوشمند
40000
کارت عضویت نظام مهندسی
40000
کارت نظام پزشکی
40000
کارت واکسیناسیون
36,000 هر نوبت تزریق
هر نوبت تزریق 500
کارت پایان خدمت
40000
گزارش ورود و خروج از کشور
36,000 هر تردد
هر تردد 800
گواهی اشتغال به تحصیل
36,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1,500
گواهی تجرد ، تولّد ، فوت
40000
گواهینامه رانندگی
40000
گواهی ریز نمرات دانشگاهی
36,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات 2,500
گواهی عدم خسارت خودرو
36,000 هر سطر متن
هر سطر متن 2,500
گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)
36,000 هر سطر
هر سطر 2,500
گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)
40000
گذرنامه
47,000 هر پرفراژ
هر پرفراژ 2،500
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات
48,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1,500
اساسنامه ثبت شرکت­ها
54,000 هر سطر متن اساسنامه
هر سطر متن اساسنامه 2,500
اوراق مشارکت و اوراق قرضه
60000
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)
50000
برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی
70000
برگ آزمایش پزشکی
50000
برگ جلب، احضاریه
57,000 هر سطر متن
هر سطر متن2,500
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی
57,000 به ازای هر تغییر محل اشتغال
به ازای هر تغییر محل اشتغال 2,500
پروانه دائم پزشکی
60000
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی
60000
پروانه نشر و انتشارات
60000
پروانه وکالت
60000
پرینت‌های بانکی
55,000 هر تراکنش بانکی
هر تراکنش بانکی  800
تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی
54,000 هر سطر متن
هر سطر متن 2,500
ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع
57,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1,500
جواز دفن
54,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1,700
جواز کسب پشت و رو
62000
ریز مکالمات تلفن
46,000 هر سطر تماس تلفنی
هر سطر تماس تلفنی 800
سر فصل دروس
54,000 هر سطر توضیحات درس
هر سطر توضیحات درس 2,500
سند وسائط نقلیه سبک
62,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات 2,500
فیش حقوقی
54,000 هر آیتم ریالی
هر آیتم ریالی 500
کارت مباشرت
60000
کارنامه توصیفی ابتدائی
56,000 هر نیم سطر توضیحات
هر نیم سطر توضیحات 1,200
گواهی‌ها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر
54,000 هر سطر متن گواهی
هر سطر متن گواهی 1,500
گواهی‌ها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر
54,000 هر سطر متن گواهی
هر سطر متن گواهی2,500
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
60000
گواهی فنی و حرفه‌ای
60000
لیست بیمه کارکنان
54,000 به ازای هر نفر کارکنان
به ازای هر نفر کارکنان 500
آگهی تأسیس (ثبت شرکت‌ها، روزنامه رسمی)
72,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1,200
اجاره نامه، بنچاق و صلح‌نامه محضری (قدیم)
72,000 هر سطر متن
هر سطر متن 4,000
قرارداد بیمه
72,000 هر سطر متن قرارداد
هر سطر متن قرارداد 3,500
بیمه شخص ثالث
74,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات2,000
ترازنامه شرکت‌ها، اظهارنامه مالیاتی
85000
پروانه پایان کار ساختمان
80000
پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان
80000
پروانه مهندسی
80000
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق
80,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات 1,500
قرارداد استخدامی
72,000 هر سطر متن قرارارد
هر سطر متن قرارارد 2,500
کارت شناسایی کارگاه
77000
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)
72,000 هر سطر متن گواهی
هر سطر متن گواهی 1,800
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)
72,000 هر سطر متن گواهی
هر سطر متن گواهی 3,000
گواهی حصر وراثت
72,000 هر سطر متن
هر سطر متن 3,700
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری
87,000 هر سطر توضیحات موضوع
هر سطر توضیحات موضوع 2,500
موافقت اصولی
72,000 هر سطر متن
هر سطر متن 3,000
دفترچه وکالت
75,000 هر پرفراژ
هر پرفراژ 4,500
تعهدنامه
100,000 هر سطر متن
هر سطر متن 2,500
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)
100,000 هر سطر متن
هر سطر متن 2,500
بارنامه
102000
برگ سبز گمرکی
94000
برگ نظریه کارشناسی ملک
100000
پروانه بهره‌برداری (پشت و رو)
96000
جواز تأسیس
95000
سند ازدواج یا رونوشت آن
98,000 هر سطر مهریه
هر سطر مهریه 1,500
سند مالکیت (دفترچه‌ای)
95,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات 1,500
هر نقل و انتقال، رهن و غیره
12000
قیم نامه
93,000 هر سطر متن
هر سطر متن 1,200
مالیات بر ارث
90,000 هر نیم سطر
هر نیم سطر 1,200
وکالتنامه  (سایز A4)
105,000 هر سطر متن مورد وکالت
هر سطر متن مورد وکالت 3,700
وکالتنامه بزرگ (سایز A3)
90,000 هر سطر متن وکالتنامه
هر سطر متن وکالتنامه 4,500
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت‌نامه (پشت و رو)
140000
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)
126,000 هر سطر متن
هر سطر متن 2,500
سند طلاق یا رونوشت آن
113000
سند مالکیت (تک برگی)
117,000 هر سطر توضیحات
هر سطر توضیحات 1,500
قرارداد
105,000 هر سطر متن قرارداد
هر سطر متن قرارداد 2,500
هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه
1500
مشاوره