اعزام مترجم حضوری

شاید برای شما هم پیش آمده است که آگهی و تبلیغات یک کنفرانس، نمایشگاه یا … را در کشور دیگری دیده اید. اما به دلیل عدم تسلط به زبان آن کشور، از شرکت در آن خودداری کرده اید.

و یا در آن حضور پیدا می کنید اما نمی توانید از مطالب و نکات مفید استفاده ببرید.

و یا در کشوری دیگر نیاز دارید تا به اداره دولتی، بانک، بیمارستان و … مراجعه کنید. اما زبان آن کشور را بلد نیستید یا به آن تسلط کافی ندارید.

در چنین مواردی شما به مترجم شفاهی و یا به اصطلاح مترجم حضوری نیاز دارید. و باید از مترجم حضوری کمک بگیرید.

 

 

مترجم حضوری و ترجمه شفاهی
یکی از جنبه های ترجمه، ترجمه شفاهی و همزمان می باشد. ترجمه همزمان به این معنی می باشد که مترجم صحبت ها و سخنرانی ها را در حین صحبت، مستقیما ترجمه می کند. به این مترجم، مترجم حضوری می گویند.

مترجم حضوری (و یا مترجم شفاهی) باید ویژگی هایی داشته باشد. به عنوان مثال، به هر دو زبان تسلط کامل داشته باشد، توانایی جمله سازی صحیح در کوتاه ترین زمان، حافظه ی قوی و تسلط کامل به موضوع مورد بحث.

دارالترجمه رسمی هرمان دارای مترجمین خبره ای در امر ترجمه رسمی می باشد. این مترجمین به زبان های فارسی، ترکی، انگلیسی، عربی،روسی، ایتالیایی، آلمانی و فرانسه مسلط می باشند.

از دیگر ویژگی های مترجمین در دارالترجمه رسمی هرمان، تسلط آن ها به بیش از دو زبان می باشد. و می توانید از حضور یک مترجم اما برای زبان های مختلف استفاده کنید.

 

اعزام مترجم حضوری
مشاوره