اخذ تاییدات وزارت امور خارجه

تائیدات وزارت امور خارجه به چه نحوی است؟ 


مراحل تأییدات به طور حتم برای عموم مردم دشوار و زمان‌بر خواهد بود، به همین دلیل اغلب اوقات برای جلوگیری از اتلاف وقت کار را به دارالترجمه‌ هرمان می‌سپارند. این دفتر ترجمه رسمی بعد از ترجمه رسمی مدارک، در صورت نیاز مدارک ترجمه شده به دادگستری و امور خارجه ارسال میکند و تأییدات لازم را اخذ مینماید. با توجه با آشنایی کامل نماینده دارالترجمه هرمان به روند کار و فرآیند اخذ تأییدات دادگستری و امور خارجه، این امر در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد. 

اخذ تاییدات وزارت امور خارجه
مشاوره