ایتالیایی

ایتالیایی

دارالترجمه هرمان سریع ترین دفتر ترجمه رسمی زبان ایتالیایی همواره در سال های اخیر درکنار دانشجویان بورسیه ایتالیا بوده است

دفتر ترجمه هرمان سعی دارد به تمامی دانشجویان  در رسیدن به اهداف و آرزو های خود کمک و همیاری نماید

کارشناسان هرمان با اطلاع دقیق از چگونگی و نحوه گرفتن بورس به مشتریان خود  همیشه مشاوره رایگان داده است

دفتر ترجمه هرمان در شش ماه اول سال که پیک ترجمه ایتالیایی هست ترجمه فوری یا فورس را مد نظر و جزو خدمات خود لحاظ کرده است

مدت زمان لازم برای ترجمه عادی 30 الی40 روز کاری

مدت زمان لازم برای ترجمه فوری2 الی8 روز کاری

 

مشاوره